Cranc

ôl-gynhyrchu sain. t: +44(0)29 2056 5858

Cyfleuster ôl-gynhyrchu sain yw Cranc sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, De Cymru, sy'n darparu gwasanaeth dybio ar gyfer rhaglenni dogfen, hysbysebion a promos, animeiddio, drama gyda dyluniad sain a gosod traciau ar gyfer yr uchod i gyd.

Mae gennym 3 stiwdio, bob un yn gysylltiedig a 'stafell recordio' i hun, yn ogystal a 2 ardal gosod traciau; y cwbwl wedi'u cysylltu ag ystafell beirianau sy'n cynnwys nifer o beiriannau tap.


Mae Stiwdio 1 yn cynnwys y dechnoleg sain ddiweddaraf. Arwyneb rheoli wedi ei adeiladu ar system Pro Tools HDX gadarn yn llawn offer sain hanfodol.

Monitro sain agos Genelec a JBL Control 1 ar gyfer gwirio ar gyfer saib teledu.

Mae Monitor mawr i'r cleient allu gwylio.

Yn cynnwys system effeithiau sain cwbl chwiliadwy wedi'i digideiddio ar gyfer boddhad sonig sydyn. Ystafell reoli gyfforddus, gyda desg ar gyfer gweithio a bwth lleisiol.

Mae Stiwdio 2 hefyd yn cynnwys arwyneb rheoli wedi ei adeiladu ar system Pro Tools HDX gydag offer sain hanfodol.

Monitro sain agos Genelec a JBL Control 1 ar gyfer gwirio ar gyfer saib teledu.

Mae Monitor mawr i'r cleient allu gwylio. Yn cynnwys system effeithiau sain cwbl chwiliadwy wedi'i digideiddio ar gyfer boddhad sonig sydyn. Ystafell reoli gyfforddus, gyda desg ar gyfer gweithio a bwth lleisiol.

Mae Stiwdio 3 yn cynnwys consol Digidesign ICON ES, system Pro Tools HDX a system sain amgylchynol Genelec 5.1.

Cafodd yr ystafell reoli fawr ei dylunio ar gyfer cymysgu amgylchynol 5.1 ac mae ganddi'r holl daclau sy'n angenrheidiol ar gyfer fformatiau cyflwyno HD.

Mae'r bwth mawr yn ofod pwrpasol wedi ei adeiladu gan IAC Acoustics ac mae ganddo ffynonellau Mic lluosog ac mae lle i hyd at 10 o bobl.

Mae gan pob 'stafell y gallu i gysylltu a phob peiriant tap yn ogystal a gwasanaethau eraill fel ISDN, Digideiddio ac Archif.

Mae ein gwaith i gyd yn cael ei gadw ar archif, ffoniwch o flaen llaw os ydych am fynd yn ol i'r archif.


Mae Gosod Traciau yn ffordd fforddiadwy o baratoi prosiectau ar gyfer cymysgu mewn stiwdio.

Mae gan yr ystafell Gosod Traciau fynediad i'r un gronfa enfawr o effeithiau sain â'r stiwdios a gall hefyd ddefnyddio'n harchif brosiectau gyfan i ddod o hyd i unrhyw sain.

Mae Gosod Traciau yn fwy addas ar gyfer prosiectau ffurf hir fel drama, animeiddio ac ati. Mae'r ystafell Gosod Traciau hefyd yn addas ar gyfer dylunio sain dwys ar brosiectau ffurf byr.

Gallwn gysylltu ag unrhyw stiwdio arall sydd a pheiriant ISDN, mae ein CDQ Prima yn cynnwys cysylltiad o'r safon uchaf gydag unrhyw rhan o'r byd.

Rydym yn cysylltu gyda Llundain, Awstralia a phob rhan o'r Unol Daleithiau yn rheolaidd.

Gallwn recordio lleisiau sy'n byw yn rhan arall o'r byd neu gysylltu gyda stiwdio a'r 'talent' yma yn Cranc.

Ein rhif ISDN yw +44 (0)29 20555 416 (x2).

Gallwn gymryd deunydd i mewn i'n system mewn nifer fawr o wahanol ffyrdd. Gall lluniau for yn H264 neu unrhyw codec arall tra bod y sain yn dod fel OMF neu AAF.

Mae gennym beiriannau Digibeta, HDCAM a HDCAM SR a gallwn ddarparu 'split-tracks' a sain 'Dolby E'.

Mae gennym gyfrif Hightail er mwyn danfon deunydd yn ol ac ymlaen o Cranc i unrhyw ebost.


Map mawr

46 Ffordd Caerdydd
Llandaf
Caerdydd
CF5 2DT

t: +44(0)29 2056 5858
e: post@cranc.co.uk

ISDN (x2):
+44(0)29 2055 5416


Twitter: @Crancaudio